Begrip en een gedeeld doel houden een extended team bij elkaar

Het coronavirus raasde onverwachts over de wereld terwijl de meeste werknemers nog op kantoor werkten. Plots begonnen bedrijven overal, ongeacht de branche, teams op afstand samen te stellen.

Veel bedrijven hadden het moeilijk omdat lockdowns persoonlijke interacties onmogelijk maakten. Maar anderen pasten zich snel aan en zetten een uitdagende situatie op zijn kop. Teams die erin slagen delen twee dingen: een goed begrip van wat elke werknemer nodig heeft om succesvol te zijn, en een groot, bedrijfsbreed doel.

Dit is de belangrijkste boodschap: begrip en een gedeeld doel houden een extended team bij elkaar.

De beste extended teams begrijpen elkaars vaardigheden, gewoonten en manieren van werken door en door. Ten eerste weten ze waar ieder individu goed in is en, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren, verantwoordelijkheden kunnen toewijzen. In plaats van te proberen mensen in ongeschikte rollen te dwingen, doet iedereen waar ieder goed in is.

Ten tweede spelen deze teams in op de unieke werksituatie van elke medewerker. Het identificeren van sommige van deze situaties kan eenvoudig zijn, zoals culturele contexten en tijdzones. Maar andere zijn misschien niet zo voor de hand liggend, zoals de zorg voor kinderen en andere huishoudelijke verplichtingen – ongeacht waar het teamlid zich situeert. Of het feit dat iedereen thuis net iets andere routines heeft dan op kantoor. Rekening houden met andere teamleden zorgt voor effectievere samenwerking op afstand.

Naast het begrijpen van de behoeften van elk teamlid, heeft een extended team baat bij een bedrijfsbreed doel. Dit houdt het team bij elkaar en houdt de leden gemotiveerd, zelfs in de moeilijke dagen.

De waarheid is dat de meeste mensen het gevoel willen hebben dat ze bijdragen aan iets dat groter is dan alleen het creëren van aandeelhouderswaarde. Ze willen het gevoel hebben dat hun bedrijf een probleem oplost of bijdraagt aan een breder doel.

Dus, om dit doel te creëren, stel de altijd belangrijke vraag: waar vechten jullie allemaal voor? Dit is wat iedereen elke dag bij elkaar zal brengen.

Over het algemeen zijn er in deze context drie soorten gevechten. Er is de “revolutionaire strijd”, die gaat over het veranderen van de status-quo in de industrie of in de samenleving. Dan is er het ‘underdog-gevecht’, dat gaat over het opnemen van grote namen uit de industrie en winnen door dingen beter te doen. En tot slot is er de ‘bondgenootstrijd’, die gaat over vechten voor uw klanten en belanghebbenden.

Wat het ook is, deze gedeelde missie zal je team sterker maken.

Benieuwd of een extended team voor u de geschikte match is?

We zijn experts in het opzetten van de ideale omgeving om het volledige potentieel van elk remote team te benutten.